header image
Kto sme
Kto sme Print E-mail

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci je školské zariadenie MŠ SR, ktoré poskytuje psychologické poradenstvo a starostlivosť  rodičom a deťom vo veku od narodenia  až do obdobia, v ktorom ukončia svoju prípravu na povolanie.

V poradni pracuje odborný tím pracovníkov, ktorí Vám môžu pomôcť nájsť riešenia rôznych problémov  z oblasti výchovy a vzdelávania, osobnostného vývinu alebo profesionálnej orientácie dieťaťa.

Odborní pracovníci poradne sa riadia vo svojej práci princípmi etického kódexu psychológa, medzi ktoré patrí aj zásada dôvernosti a ochrany Vašich osobných údajov a poskytnutých informácií.

adresa: Lichnerova 22 Senec (1. poschodie)
   telefónne číslo: + 421 4592 6708

pracovné mobily zamestnancov
   (k dispozícii sú len v pracovnej dobe zamestnancov, volať optimálne v čase od 11.30 do 13.00 hod. alebo v dohodnutom čase s odborným zamestnacom)

Mgr. Rosinová, psychológ 0948 222 907
Mgr. Nemilá, psychológ (predškolský vek) 0948 222 902
Mgr. Takáčová, psychológ 0948 222 905
Mgr. Malinovská, psychológ (prevencia) 0948 222 912
Mgr. Kissová, psychológ (prevencia) 0945 222 910
Mgr. Kellerová, psychológ (kariérový poradca) 0948 222 904
Mgr. Besedová, psychológ 0948 222 901
Mgr. Poláková, psychológ 0948 222 908
Mgr. Pintérová, špec. pedagóg 0948 222 903
Mgr. Klenovics, špec. pedagóg 0948 222 909
p. Jana Kentošová, sociálny pracovník 4592 67 08

 

Dobre robíme len to, čo robíme sami.
Napoleon Bonaparte I