header image
Kto sme
Kto sme Print E-mail

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci je školské zariadenie MŠ SR, ktoré poskytuje psychologické poradenstvo a starostlivosť  rodičom a deťom vo veku od narodenia  až do obdobia, v ktorom ukončia svoju prípravu na povolanie.

V poradni pracuje odborný tím pracovníkov, ktorí Vám môžu pomôcť nájsť riešenia rôznych problémov  z oblasti výchovy a vzdelávania, osobnostného vývinu alebo profesionálnej orientácie dieťaťa.

Odborní pracovníci poradne sa riadia vo svojej práci princípmi etického kódexu psychológa, medzi ktoré patrí aj zásada dôvernosti a ochrany Vašich osobných údajov a poskytnutých informácií.

 

 

 

 

Samuraj stretol jedného dňa mnícha a aby ho vyskúšal, povedal mu: "Nevieš, že ťa bez mihnutia oka môžem prebodnúť?" Mních na to: "A ty nevieš, že sa môžem bez mihnutia oka nechať prebodnúť? (Japonsko)